class Oblig1 {
 public static void main(String[] args) {
  String fortekst1 = "I månedene oktober, november og desember fallt det totalt ";
  String fortekst2 = "Gjennomsnitt nedbør de dagene det regnet på senhøsten var ";
  String fortekst3 = "Normal nedbøren på Blinderen i perioden 1961-1990 var ";

  double okt = 17;
  double nov = 88;
  double des = 48;
  double total = (okt + nov + des);
  System.out.println(fortekst1 + (int)total + " mm nedbør");

  double gjennomsnitt = (total / 30);
  System.out.println(fortekst2 + gjennomsnitt + " mm ");

  double prosent = 120; // 120 prosent over normalnedbøren
  double normal = (100 * nov / prosent);
  System.out.println(fortekst3 + (int)normal + " mm "); // Forandret til int verdi for å kutte antall desimaler
 }
}