Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet

Linker

Sider jeg har laget i forbindelse med ulike kurs ved UIO!

Demokrati og Rettigheter i Informasjonssamfunnet: (DRI 1002) (DRI 2001) (DRI 3001)

Digital representasjon: (INF 1040 [1]) (INF 1040 [2])

Hypermedier: (HUMIT 1731 [1]) (HUMIT 1731 [2]) (Prosjektmappe)

Info


Denne siden er ment å fungere som en samleside for de kursene jeg går på, samt de obligene jeg har levert.

Siden inneholder også noen linker som er relevante i forhold til studiene mine.

Våren 2009 blir jeg ferdig med DRI.