A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

A


Atkinson, Bill
Født 1951.
Bill Atkinson jobbet som software-designer hos apple på 80-tallet. Han konstruerte et program for privat markedet, som gjennom et grafisk brukergrensesnitt gjorde det enklere å programmere. Programmet gjorde det mulig for brukeren å lage linker mellom forskjellige dokumenter, samt at det ble mulig å legge til bilder og musikk, så kalt hypermedia-sammenkoblinger. Programmet fikk navne Hypercard, og ble etterhvert svært populært og fulgte med som standard programvare for Apples maskiner.
Eksterne lenker:
"Bill Atkinson" - Wikipedia
"Hypercard" - Wikipedia

B


Berners-Lee, Tim
Født 1955.
Tim Berners-Lee er utdannet fysiker, og jobbet på CERN labaratoriet i Sveits på 80-tallet. Der utviklet han et system som skulle underlette deling og oppdatering av dokumenter, i tråd med Vannevar Bush sin idé. Berners-Lee var ikke alene om å utforske hypertekstens muligheter i den elektroniske verden. Samtidige pionerer som Bill Atkinson og Ted Nelson var også inne på den samme tanken. Til forskjell fra de andre implementerte Berners-Lee sitt system, ENQUIRE, til å samspille med internet protokollen (TCP). Sammen med et domene navn system som holdt orden på IP-adresser, fikk vi ett nettverk han kalte World Wide Web.
Eksterne lenker:
"Tim Berners-Lee" - Wikipedia

Bush, Vannevar
Født 11. Mars 1890, død 30. Juni 1974.
Vannevar Bush kan sies å være en av pionerene til det vi i dag kjenner som Internett. I 1945 skrev han artikkelen "As We May Think" der han presenterer ideen om en "Memex". Dette var en maskin som skulle kunne lagre store mengder informasjon, og ved hjelp av en lenke mekanisme skulle det være enkelt å tilegne kunnskap på en mer effektiv måte. Denne artikkelen har i ettertid vært til inspirasjon for blant annet Ted Nelson og Douglas Engelbart , som i likhet med Bush var noen av Internetts pionerer.

Bush ble født 1890 i Massachusetts, USA. Han studerte ingeniørvitenskap ved Massachusetts Institute if Technology (MIT), og i 1917 fikk han sin doktorgrad. Under andre verdenskrig jobbet han under USA's president Roosevelt som vitenskapelig rådgiver, og var til dels innblandet i Manhattan prosjektet og utviklingen av den første atombomben. Etter andre verdenskrig skriver han artikkelen "As We May Think", som i ettertid sees på som Internetts spede begynnelse. Bush dør i 1974, før Internett ble allment kjent.
Eksterne lenker:
"Vannevar Bush" - Wikipedia
"As We May Think" - Artikkelen lagt ut på The Atlantic
"Memex" - Wikipedia

C

D

E


Engelbart, Douglas
Født 1925.
I likhet med Vannevar Bush mente Engelbart at lenking av dokumenter kunne bidra til å skape høyere fellesforståelse og sammenheng. På seksti-tallet når Engelbart og hans team startet med å utføre lenking av dokumenter i et nettverk, var teknologien kommet et stykke videre siden Bush presenterte sin "Memex". Blant Engelbart og hans teams fremste nyskapelser var hvordan brukere kunne dele dokumenter i et nettverk, samt hvordan PC brukere kunne navigere på skjermen, med blant annet ved hjelp av musen vi kjenner idag.
Eksterne lenker:
"Douglas Engelbart" - Wikipedia

F

G

H

I

J

K

L

M

N


Nelson, Ted
Født 1937.
Amerikansk sosiolog, filosof samt en pioner innenfor IT. Nelson var inspirert av Vannevar Bush, og tenkte seg at hypertekst-ideen var en måte å håndtere det komplekse, det skiftende og det midlertidige med en computer struktur. Han foreslo et "dokuvers", Xanadu, som skulle linke alle dokumenter sammen med hypertekst. Dessuten påpekte han hvor viktig det var at brukeren skulle kunne gjøre egne notater og bidra med kunnskap, noe lignende det man gjør i Wikipedia. Men Nelson hevder Internet er en over simplifikasjon av Xanadu. Til forskjell fra Tim Berners-Lees WWW, skulle Xanadu holde orden på linke strukturen. Nelson kritikk mot hypertekst på Internett går ut på at lenker er ustrukturerte, og at det ikke er noen kontroll over opphavsretten.
Eksterne lenker:
"Ted Nelson" - Wikipedia
"Xanadu" - Wikipedia

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å


CopyleftHer er det ingen copyright:) 2008

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict