Spørreundersøkelse om e-valg

Bilde av valgurne

 

I forbindelse med prosjektoppgaven gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant Studentparlamentets medlemmer, som var delvis spesialdesignet for nettopp Studentparlamentet. På bakgrunn av den undersøkelsen har vi nå utarbeidet en ny versjon som er anpasset et mer allment publikum. Innsamlet statistikk vil være tilgjengelig for fremtidige prosjektoppgaver ved AFIN.

Ta spørreundersøkelsen her!