Prosjektoppgave om e-valg

 

Vi er fire studenter som har skrevet en avsluttende prosjektoppgave ved studieprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, ved Universitetet i Oslo.

Prosjektoppgaven omhandler elektronisk valg, og tar utgangspunkt i prosjektrapporten "Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter" fra 2006.

Våres målesetning var å belyse problemstillinger som ikke blir diskutert særlig i rapporten fra 2006. For å finne frem til disse problemstillingene ville vi kartlegge ulike interesseorganisasjoners og Studentparlamentets holdninger til e-valg, med målsetning om å få frem data som kan danne grunnlag for fruktbare analyser av nye problemstillinger.