Oblig.2

Oppgave 1:

Sinussignaler


Bruk programmet SumOfSignals til å lage et lydsignal som består av tre sinuskomponenter som har forskjellige frekvenser, men slik at summen av dem blir en tilnærming til en firkantpuls.
Du velger selv frekvenser og amplituder, men pass på at de ikke er så høye at de klippes i utgangssignalet. Du bør velge frekvenser som er såpass forskjellige at du ser tre topper i frekvensspekteret, men husk at du kan skalere x-aksen ved å velge Options-X-axis og sette en verdi.
Lag plott først av signalet ved Signal in D/A, og deretter av frekvensspekteret til signalet. Velg å fryse plottene på et tidspunkt når du synes du får se en representativ verdi.
Ved hjelp av programmet xv kan du lagre disse plottene som bildefiler. Start xv ved å skrive kommandoen xv. Dette er et enkelt bildebehandlingsprogram. Ved å trykke høyre musknapp inne i xv-vinduet får du opp en meny. Velg funksjonen grab til å lagre et plottevindu. Velg Save deretter Format PNG og lagre dette som et bilde av type PNG. Alternativt kan du lagre plottene ved hjelp av kommandoen import filnavn. Dette bildet kan du nå legge inn i XHTML-dokumentet ditt, se f.eks. tidligere ukeoppgave.
Lag så et plott av frekvensspekteret. Pass på at frekvensene er valgt slik at du ser tre topper. Lagre dette plottet som en PNG-bildefil. Signalplottet og frekvensspekterplottet skal du så legge inn i XHTML-dokumentet ditt. I teksten skal du beskrive den formelen du har brukt til å generere sinussignalene, og hva du ser i de to plottene, og hvordan det henger sammen med formelen.

Oppgave 2:

Sampling og kvantisering av lydsignaler

Du skal nå lage en XHTML-tekst som beskriver sampling og kvantisering av lyd, og som inneholder lydeksempler og plott.
På /ifi/eisa/k00/inf1040/www_docs/oppgaver2005/ ligger lydfilene tale1.wav, tale2.wav, tale3.wav og tale4.wav.
Du skal bruke programmet DACSimulator til å lage plott av lydsignalet og frekvensspekteret. Bruk igjen xv til å lagre plottene som bildefiler.
Legg inn et plott av tidssignalet tale1.wav i XHTML-filen. Forklar hva du ser, og hva x-aksen og y-aksen viser. Legg også inn link til lydsignalet.
Legg inn en link til filene tale2.wav, tale3.wav og tale4.wav. Forklar hva som er gjort med originalsignalet for å lage disse andre signalene (DACSimulator kan hjelpe deg). Forklar hvordan lydkvaliteten er for disse sammenlignet med originalen.
Lag plott av lydsignalet tale1.wav med ulikt antall sampler pr. bit. Velg et antall bit som ikke gir kvantiseringseffekter, og senere et antall bit som gir hørbare kvantiseringseffekter.
Du velger selv om du vil vise plott av signalet eller frekvensspekteret, men vi skal kunne se effektene av kvantisering. Begrunn valget av type plott, og forklar hva plottene dine viser.

Til toppen av siden


Oppdatert 9. November 2005 av Marius Lifvergren lifverg@online.no

Denne siden fyller kravene til XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!