Unicode og skriftsystemet
brukt i det norske språk

Skjels år og alder

Jean-Paul Sartre

Pax Forlag a/s, Oslo 2004
Bokomslag. oblig 1, unicode

Temaet til denne hjemmesiden er "unicode og skriftsystemet brukt i det norske språk. Du vil gjennom å lese disse sidene få en innføring i Unicodes funksjon i en norsk tekst. Jeg har valgt én side i Jean-Paul Sartres bok "Skjels år og alder", nærmere bestemt kapittel 1,
side 7, som basis tekst. Det vil bli gitt en kort beskrivelse av Unicode og de grunnleggende prinsippene, samt en liten innføring i transformasjonene UTF-32, UTF-16, UTF-8. Det vil også bli gjort et forsøk på å skissere en algoritme i "konvertering" fra tekst til tall, helt til slutt.

Denne siden vises best i Internet Explorer.

Til toppen av siden


Oppdatert 12. Oktober 2005 av Marius Lifvergren lifverg@online.no

Denne siden fyller kravene til XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!